معرفی شرکت

درباره شرکت پرشین شل

از سال 1380 به عنوان یکی از صنایع تبدیل پسماندهاي نفتی به انرژي در زمینه ي تولید انواع هیدروکربن هاي سبک و سنگین و بازگرداندن آن ها به چرخه ي سوخت حمل و نقل دریایی، ریلی، زمینی و صنایع داخلی و اجرایی نمودن تعهدات دریافت و بازیافت ضایعات کشتی ها طبق مفاد کنوانسیون جلوگیري از آلودگی دریایی ناشی از شستشوي کشتی ها(مارپل) در منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی بندر امام نموده است.

حجم عظیم ضایعات آلاینده ي محیط زیست در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور از یکسو و خطرات شدید ناشی از ورود مستقیم مواد زاید کشتی ها به دریا و سوزاندن مواد هیدروکربوري و نفتی از سوي دیگر موجب گردیده این شرکت رسالت سنگینی در حفاظت از محیط زیست داشته باشد.

 

فعالیت

تقدیرنامه ها:

 • دریافت لوح تقدیر صادر کننده نمونه سال در سال 1385
 • دریافت لوح تقدیر از ادارات کل بنادر و دریانوردی استان هاي خوزستان، بوشهر و هرمزگان
 • دریافت لوح تقدیر از دبیرخانه همایش محیط زیست دریا صنعت و توسعه پایدار
 • دریافت تندیس حضور در اولین همایش خلیج فارس منطقه ي ویژه ي دریایی در راستاي اجراي کنوانسیون مارپل 73/78
 • چندین تقدیرنامه از سایت های دریایی و بندري سازمان بنادر در خصوص شرکت در عملیات مهار آلودگی نفتی در آب هاي خلیج فارس
 • دریافت تقدیرنامه از سازمان کشتیرانی جهانی M.O

 

مجوزهاي دریافتی:

 • دریافت جواز تاسیس و پروانه ي بهره برداري فرآورش انواع هیدروکربن های سبک و سنگین از ضایعات نفتی و شیمیایی از سال 1382
 • دریافت گواهی تحقیق و توسعه از سازمان صنایع و معادن استان خوزستان
 • دریافت مجوزهای زیست محیطی از سازمان محیط زیست
 • عضویت در انجمن های تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
 • دریافت گواهینامه هاي 17025- ISO 9001- ISO 14001 18001 و TS29001

 

 

فعالیت

آزمایشگاهی و تحقیقاتی:

 

 • پروژه ساخت کوپلیمر اتیلن- پروپیلن به عنوان ارتقا دهنده شاخص ویسکوزیته در روغن موتور در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 • پروژه تصفیه میعانات گاز ترش جهت تولید بنزین و گازوئیل به همکاري مرکز تحقیقات پتروشیمی رازي
 • تصفیه آب هاي آلوده به مواد نفتی و شیمیایی با همکاري دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 • نمونه گیري و آزمایش کلیه محصولات ورودي به سایت در جهت مشخص شدن محل تخلیه محموله هاي ورودي با مواد همسان
 • آزمایش نمونه هاي ارسالی از واحد تولید در مراحل مختلف جداسازي آب، لجن و سایر مواد زاید و مراحل تقطیر و جداسازي مواد نفتی سبک از سنگین و آزمایش مواد نهایی جهت خروج از سایت
 • آزمایش نمونه های سیستم تصفیه آب هاي آلوده در مراحل مختلف تا انتهاي عملیات تصفیه و تبدیل آب هاي آلوده به آب شرب

 

مخازن:

 

شرکت پرشیانشل در سایت خود داراي 23 مخزن به ظرفیت هاي 20 تا 1200 تن به ظرفیت کل ذخیره سازي 9000 تن می باشد که به لحاظ تنوع مواد نفتی ضایعاتی ، مواد ذخیره شده به چندین گروه تقسیم شده و هرکدام از مواد ورودي در مخازن مربوطه جهت فن آوري ذخیره می گردد و پس از اتمام مراحل فن آوري در 3گروه هیدروکربور سبک مانند بنزین، هیدروکربور نیمه سنگین مانند گازوئیل و هیدروکربورهای سنگین مانند CFO و مازوت از M80 تا M380 در مخازن خروجی ذخیره و پس از انجام عملیات گمرکی آماده خروج میگردند.

 

 • تصفیه پساب های نفتی:

 

پساب هاي توليدي در واحد فرآوري ضایعات مواد نفتی به دلیل وجود مواد نفتی داراي COD و TSS های بالا می باشند که قابلیت دفع به محیط زیست بدون انجام تصفیه شیمیایی را نخواهند داشت. این شرکت به منظور رعایت موازین محیط زیست و کاهش بار آلودگی پساب های خروجی واحدهاي خود اقدام به نصب تجهیزات تصفیه شامل سیستم DAF نموده است.

 

 • معرفی تجهیزات تصفیه شیمیایی:

این سیستم شامل واحد تزریق مواد شیمیایی به ورودي پساب مطابق آنالیز و آزمایشهای به عمل آمده در آزمایشگاه می باشد. ابتدا پساب وارد واحد شناورساز با هواي فشرده می گردد که در آن ذرات ریز نفتی با کمک مواد منعقده و ذرات ریز هوا ترکیب درشت تر و با قابلیت شناور را ایجاد می نماید.

پساب شفاف شده از این واحد وارد اکسیداسیون نهایی می گردد تا مرحله تکمیلی تصفیه کامل می گردد. پساب خروجی پس از حذف مواد شیمیایی و نفتی قابل هدایت به شبکه جمع آوري فاضلاب شهرك هاي صنعتی می باشد. شرکت پرشاینشل نیز پساب تصفیه شده را به شبکه جمع آوري فاضلاب منطقه ویژه پتروشیمی بندرامام خمینی هدایت می نماید.

 

 • جداسازي آب از ضایعات نفتی:

 

یکی از موادي که در ضایعات نفتی به صورت امولسیون وجود دارد آب می باشد که علاوه بر پایین آوردن قیمت مواد در پروسه هاي فن آوري نیز ایجاد مشکل و اختلال می نماید. از روش هاي سنتی جداسازي آب از مواد نفتی می توان به روش ته نشینی اشاره نمود که مواد در مخازن نفتی به مدت طولانی نگهداری می گردند تا آب موجود در آن در کف مخازن ته نشین گردد که این عمل علاوه بر راندمان کم مشکلات فراوانی را در برابر بعضی از مواد با ویسکوزیته بالا را به دلیل مقاومت در برابر تفکیک آب به همراه دارد.

این شرکت جهت جداسازي آب از مواد از روش هاي مختلف سیستم Coalescer استفاده می نماید.

در این روش مواد نفتی حاوي 20 تا 30 درصد آب پس از ورود به دستگاه ها از صفحات Coalescer عبور می کنند. در اثر این حرکت ذرات آب موجود در مواد به یکدیگر چسبیده و ذرات درشت تر و سنگین تر آب را تشکیل می دهند. این ذرات که قطر آن ها از چندین میکرون به میلی متر تبدیل گردیده اند قابلیت ایجاد پیوندهاي بین مولکولی با مواد نفتی را نخواهند داشت و از این رو شروع به جدا شدن از آنها می نمایند.

این شرکت حسب نوع مواد و درصد آب موجود در آن از روش هاي متفاوت سیستم Coalescer استفاده می نماید تا آب موجود در ضایعات نفتی از آن تا بیش از 95 درصد جدا گردد. جنس بدنه این تجهیزات کربن استیل با پوشش رنگ داخلی و خارجی و صفحات جداکننده از جنس PVC مقاوم در برابر مواد نفتی می باشد. قابلیت تفکیک آب این تجهیزات از 3 درصد تا بالاي 30 درصد می باشد. ظرفیت عبور مواد با توجه به ویسکوزیته مواد ورودي قابل طراحی و ارائه می باشد.

 

عملیات بارگیری و انتقال ضایعات نفتی:

قبل از شروع اجراي کنوانسیون مارپل 73/78

 

 1. از سال 1383 تا آذر ماه 1390 شرکت پرشین شل از 3 پایانه بندر امام خمینی و پایانه نفتی بندر امام وپایانه پتروشیمی با قراردادهاي منعقده با سازمان بنادر و پایانه پتروشیمی با 4 تانکر 7 تنی و 4 تانکر 30 هزار لیتری با ایستگاه ثابت و پرسنل ثابت در محل و یک شناور سوخت رسان 550 تنی ضایعات نفتی و شیمیایی مخلوط با آب و لجن را دریافت نموده و محصولات نفتی را به سایت خود در منطقه ویژه بندر امام جهت فن آوري منتقل نموده است.
 2. از سال 1383 تا آذرماه 1390 این شرکت از پایانه بندر خرمشهر و کشتی سازي هاي متفرقه با 2 تانکرنفتی ثابت در محل و یک تانکر 30 هزار لیتري متحرك و 200 تن مخازن و ایستگاه پمپاژ و ساختمان اداري و پرسنل ثابت مستقر در محل ضایعات نفتی مخلوط با آب و لجن را دریافت نموده است.
 3. از سال 1383 تا 1388 از پایانه بندر بوشهر با 2 تانکر 7 تنی و یک تانکر 30 هزار لیتري و مخزن ثابت 500 تنی با ایستگاه و پمپاژ پرسنل مستقر در محل ضایعات نفتی مخلوط با آب و لجن را دریافت نموده و به سایت خود در بندر امام جهت فن آوري منتقل نموده است.
 4. از سال 1383 تا 1388 شرکت پرشیانشل از پایانه بندر شهید رجایی و شهید باهنر و کشتی هاي مستقر در محل با 4 تانکر 30 هزار لیتري و 2 تانکر 7 تنی و مخزن ثابت 300 تنی در محل ضایعات نفتی مخلوط با آب را دریافت نموده و به سایت خود در بندر امام جهت فن آوري منتقل نموده است.

به طور کلی این شرکت در طی سالهای 1383 الی 6 ماهه نخست سال 1390 بالغ بر 50000 تن

ضایعات نفتی و شیمیایی مخلوط با آب و لجن را از شناورها دریافت نموده و به سایت در بندر امام جهت

فناوري منتقل نموده است.

 

عملیات تقطیر و جداسازي هیدروکربورهاي سبک، نیمه سنگین و سنگین از مواد نفتی ضایعاتی جداسازي لجن و سدیمنت از ضایعات نفتی لندفیل (دفن کردن ضایعات) تکنولوژي فرآیند Gneuss و اکسترودر MRS (سیستم تخلیه و گاززدایی مدولار)

 

 • جداسازي آب باقیمانده و منومر از پلی کربنات (PC)
 • زدودن منومر و الیگومرهاي پلی آمیدها ((PA
 • افزایش کنترل شده وزن مولکولی طی فرآیند پلیمریزاسیون تراکمی
 • خالص سازي مونومر و زدودن منواستایرن از کوپلیمر، اکریلیک ، نیتریل ، بوتادین ( (ABS

 

:Flooding

 

اضافه کردن مواد شیمیایی یا دمش فیزیکی عامل هاي شیمیایی و یا سایر ترکیبات به شکل گاز جهت تولید محصولات فومی از پلی استایرن، پلی اتیلن، پلی پروپیلن.

 

تکنولوژي تخلیه براي مذاب پلیمر:

Gneuss جهت دستیابی به گاززدایی بهینه پلیمر مذاب تکنولوژي جدید MRS (سیستم چرخش چندگانه) را عرضه کرده است.

اصول عملکرد سیستم جدید MRS (مذاب پلیمر به یک درام بزرگ تک مارپیچی) کارگاه های تولید قیر و بسته بندي:

 

این شرکت از ماده اولیه VBخود به تولید قیر در تمامی گریدها مشغول می باشد و از پالایشگاه هاي داخلی نیز جهت بسته بندي قیر خریداری و صادر می نماید.

از آنجائیکه بسته بندي و حمل قیر به چند صورت انجام می گیرد، فله داخل تانکر ، داخل بشکه و کیسه های مخصوص پلی بک، این شرکت با داشتن دستگاه هاي مخصوص پر کردن قیر داخل پلی بگ به صورت اتوماتیک جهت بسته بندی پلی بگ تا سقف 4 هزار تن در ماه که این بسته بندي تا دماي 50 درجه بالاي صفر کاملاً سالم می ماند، قادر است که قیر را به هر سه روش فوق به سرتاسر دنیا صادر می نماید.

 

بخشی از قراردادهاي منعقده:

این شرکت با عقد قرارداد با سازمان بنادر، شرکت نفت و پتروشیمی ها به عنوان صنایع پایین دست این

صنایع اقدام به دریافت و فن آوري ضایعات هیدروکربوري سبک و سنگین این واحدها تحت نظر واحدهاي ایمنی و محیط زیست منطقه ویژه طی این سال ها نموده است که بخشی از آن ها به شرح ذیل می باشد:

 

دریافت و بازیافت ضایعات شناورها و کشتی های بنادر امام خمینی (ره) و خرمشهر، استان خوزستان

دریافت و بازیافت ضایعات شناورها و کشتی های بندر بوشهر، استان بوشهر

دریافت و بازیافت ضایعات شناورها و کشتی های بندر شهید رجایی و باهنر استان هرمزگان

دریافت و بازیافت ضایعات هیدروکربوری پتروشیمی بندر امام خمینی

دریافت و بازیافت ضایعات هیدروکربوري پتروشیمی رازي

دریافت و بازیافت ضایعات هیدروکربوری پتروشیمی فجر

دریافت و بازیافت ضایعات هیدروکربوری پتروشیمی مارون

دریافت و بازیافت ضایعات هیدروکربوری پتروشیمی خوزستان

دریافت و بازیافت ضایعات هیدروکربوری پتروشیمی تندگویان

دریافت و بازیافت ضایعات هیدروکربوری پتروشیمی فن آوران

دریافت و بازیافت ضایعات هیدروکربوری پتروشیمی بوعلی

دریافت و بازیافت ضایعات هیدروکربوری پتروشیمی لاله

دریافت و بازیافت ضایعات هیدروکربوری پتروشیمی امیرکبیر

دریافت و بازیافت ضایعات هیدروکربوري پتروشیمی کارون

دریافت و بازیافت ضایعات هیدروکربوری پتروشیمی نوید زرشیمی

دریافت و بازیافت ضایعات هیدروکربوری پتروشیمی شیمی بافت

دریافت و بازیافت ضایعات نفتی و روغن هاي صنعتی صنایع فولاد

دریافت و بازیافت ضایعات نفتی و روغن هاي صنعتی نیروگاهها

دریافت و بازیافت ضایعات نفتی و روغن هاي صنعتی طرح نیشکر

لایروبی مخازن نفتی شیمیایی و خطوط لوله پالایشگاه ها و پایانه هاي نفتی و مخازن ذخیره شرکت نفت

دریافت انواع پلیمرهای ضایعاتی

 

شرکت صنایع شیمیایی پرشین شل طی 10 سال گذشته با انعقاد قراردادهاي متعدد با شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، انواع ضایعات هیدروکربوری را دریافت و پس از پردازش و تبدیل به انواع هیدروکربن های سبک و سنگین به خارج از کشور صادر می نماید.

پتروشیمی بندر امام  (CFO: ON/OFF)

پتروشیمی بوعلی: انواع روغن هاي صنعتی و گردشی

پتروشیمی فجر: انواع هیدروکربورهای ضایعاتی جدا شده از پساب های روغنی

پتروشیمی مارون: انواع پلیمرهای ضایعاتی و CFOضایعاتی و تار ضایعاتی

پتروشیمی خوزستان: انواع پلیمرهای ضایعاتی و مخلوط تار و CFO

پتروشیمی فن آوران :انواع روغن هاي صنعتی مصرف شده و ضایعاتی

پتروشیمی تندگویان: انواع روغن هاي صنعتی و CFO

پتروشیمی امیرکبیر Spen Catalyst : و CFO

پتروشیمی کارون: انواع  OTDضایعاتی